Klemens Derc – Zbiór wiadomości o Tańcach Polskich

„Zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego w jakiej  poniewierce znajdują się obecnie polskie tańce ludowe. Młodzież nasza po wsiach i miastach dziś rzadko kiedy przypomina sobie, że poza obecnemi tańcami modnemi, istnieją jeszcze polskie tańce ludowe.(…)

Gdy zgłębiamy się w treść opisanych tańców, przychodzimy do przekonania, że tańce polskie mają w sobie bardzo wiele piękna tradycyjnego, którego nie spotykamy w tańcach wprowadzonych do nas z zagranicy po Wojnie Światowej. Wprowadzenie tańca nowoczesnego, niepolskiego przynosi naszej młodzieży dużo krzywdy. Jest to fakt nietylko smutny, szkodliwy, ale wręcz niepatryjotyczny.

Należy temu bezwzględnie zapobiedz. To też Stowarzyszenie Miłośników Tańców Polskich gorliwie pracuje w tym kierunku, wychodząc z niezaprzeczonej zasady, że dla polaka powienien istnieć tylko taniec polski. Zamiast wprowadzenia obcych tańców, należałoby raczej dążyć do nowych pomysłów i kompozycji tanecznych, tańców ludowych biorąc pod uwagę jedynie motywy rdzennie polskie. Byłoby to wielką przysługą dla odrodzonej ojczyzny.”

Klemens Derc
„Zbiór Wiadomości o Tańcach Polskich”
Warszawa 1932 r.
nakładem Stowarzyszenia Miłośników Tańców Polskich


Share

Dodaj komentarz